Tømmekalender

Avfallet hentes på din adresse til faste dager. Restavfall og papp/papir hentes samtidig, med samme bil. Bilen har to kammere - dvs. avfallet blir ikke blandet! 

På hentedagen må dunker som skal tømmes settes frem til vei. Renovasjonsbilen begynner på ruten sin tidlig om morgenen, så det kan lønne seg å sette dunken ned til veien allerede kvelden før.

Du må uansett, for å være sikker på å få tømt, ha satt dunken ut senest kl. 06.00 på tømmedagen.     

Husk på brøytekantene!

På vinteren er det viktig at dunken blir plassert på en slik måte at den ikke er til hinder for brøytebilene. Med det menes at dunken plasseres bak brøytekanten, men likevel slik at renovasjonsbilen får tak i den.

Dersom du opplever at dunken ikke er tømt, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette. Det enkleste er å benytte vårt kontaktskjema>> 

Some description

 

Last ned
Tømmekalender 2017
Umbraco CMS fra MarkedsPartner