Avfallshåndtering i Vadsø kommune

Kommunen har ansvaret for innsamling av avfall fra private husholdninger. I Vadsø kommune har Norsk Gjenvinning Renovasjon AS fått oppdraget med å samle inn husholdningsavfallet. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

I tillegg til innsamling av husholdningsavfall drifter Norsk Gjenvinning returpunkter og Vegsletta Miljøstasjon for Vadsø kommune. Norsk Gjenvinning utvikler og sikrer også miljømessig forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

Næringsavfall håndteres av bedrifter og skal leveres  til godkjent mottaksanlegg. Gjenbruksstasjonen i Herman Dahls gate 7 er godkjent for mottak av næringsavfall. Kommunen er pålagt å føre tilsyn med at bedriftene har et forsvarlig system for håndtering av næringsavfall.

Avfallsdunker

Til vanlige husstander benyttes det avfallsdunker med valgfrie størrelser på 120, 240, eller 360 liter.

Les mer ›
Umbraco CMS fra MarkedsPartner