Sorteringsguide for Vadsø kommune

Følgende fraksjoner hentes hjemme hos hver husstand:

Papp/papir

Innhold: Papp, kartong, aviser og ukeblader. Fraksjonen skal ikke være tilgriset. Gavepapir og papir som er glanset er restavfall.
Hvordan: Fraksjonen leveres i en oransje oppsamlingssekk merket "Papir" som hentes hver 14 dag.
Behandling: Gjenvinnes til nytt papir

Restavfall

Innhold: Avfall som oppstår i husholdning som skal til forbrenning. Ikke brennbart avfall leveres til returpunkt eller gjenvinningstasjonen.
Hvordan: Restavfall skal legges i poser og som deretter kastes i beholder. Restavfall tømmes hver 14 dag.
Behandling: Går til produksjon av energi

Følgende fraksjoner kan leveres ved returpunktene:

Plastemballasje

Innhold: Rene og tomme plastprodukter som f.eks. flasker, kanner, folie, poser, begere og bokser.
Hvordan: All plastemballasje skal være rengjort. NB! Annen hard plast eller isopor kastes som restavfall.
Behandling: Gjenvinnes til ny plast

Glass- og metallemballasje

Glass innhold: Klart og farget glass som f.eks. tomme flasker, syltetøyglass og medisinglass.
Hvordan: Leveres sammen med metall.

Metall innhold: Tomme hermetikkbokser, aluminiumbokser og påleggstuber etc.
Hvordan: Leveres sammen med glass.

Behandling: Gjenvinnes til nytt glass og metall

Klær og sko

Innhold: Hele og rene klær, sko og belter.
Hvordan: Legges i bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres i beholdere fra Fretex.
Behandling: Gjenbrukes

Andre avfallstyper som EE-avfall, farlig avfall, trevirke, dekk, batterier etc. leveres og kildesorteres ved Vegsletta Miljøstasjon

Avfallshåndtering i Vadsø kommune

Kommunen har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Husholdningsavfallet innsamles av Norsk Gjenvinning Renovasjon AS som er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

Les mer ›
Umbraco CMS fra MarkedsPartner