Returpunkter

I Vadsø kommune finnes fire returpunkter. I tillegg kan du levere avfall ved Vegsletta Gjenvinningsstasjon.

Det vil også bli mulighet til å levere klær direkte til Varanger ASVO, (Tundra).

 

Sortering ved returpunktene

Plastemballasje

Innhold: Rene og tomme plastprodukter som f.eks. flasker, kanner, folie, poser, begere og bokser.
Hvordan: All plastemballasje skal være rengjort. NB! Annen hard plast eller isopor kastes som restavfall.
Behandling: Gjenvinnes til ny plast.
 

Glass- og metallemballasje

Glass innhold: Klart og farget glass som f.eks. tomme flasker, syltetøyglass og medisinglass.
Hvordan: Leveres sammen med metall.

Metall innhold: Tomme hermetikkbokser, aluminiumsbokser og påleggstuber etc.
Hvordan: Leveres sammen med glass.
Behandling: Gjenvinnes til nytt glass og metall 

Klær og sko

Innhold: Hele og rene klær, sko og belter.
Hvordan: Legges i bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres i beholdere fra Fretex.
Behandling: Gjenbrukes.

Some description

Vadsø

 

Returpunkter i Vadsø

Vegsletta Miljøstasjon

På Vegsletta Miljøstasjon tar vi i mot ulike typer avfall som ikke skal i avfalldunken hjemme.

Se oversikt over hva du kan levere ›
Umbraco CMS fra MarkedsPartner