Prisliste

Innlevering av avfall til miljøstasjonen:

Restavfall kr. 520,- pr. m3
Trevirke kr. 3.100,- pr. tonn for næringslivet
kr. 2.600,- pr. tonn for private husholdninger
Bildekk kr. 125,- pr. stk Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.
Farlig avfall Gratis for private husholdninger for inntil 1000 kg. pr. år. Overskytende må det betales faktisk pris for. Mottak og oppbevaring av farlig avfall er underlagt egne prosedyrer og som medfører ekstra kostnader ved videresending/ sluttbehandling
Papp og papir Gratis for private husholdninger
Lyspærer/ lysrør Gratis for private husholdninger
EE- avfall Gratis for private husholdninger
Batterier – alle typer Gratis for private husholdninger

Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE-avfall fra forhandlere tas ikke i mot på miljøstasjonen.

 

Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/stasjonsvogn skal veies:

Trevirke  kr. 3.100,- pr. tonn for næringslivet
kr. 2.600,- pr. tonn for private husholdninger
Metall kr. 3.100,- pr. tonn
Restavfall kr. 3.100,- pr. tonn
Papp og papir kr. 2.700,- pr. tonn eller kr. 520,- pr. m3 presset. Prisen gjelder levering fra næringslivet. Husholdninger leverer papp/papir gratis.

Alle priser er eks. mva.

 

Innsamling av avfall fra næringslivet:

Størrelse Leie
pr. år, kr

Pris
pr. tømming, 
kr

Restavfall, 
brennbart, k
r

Årskostnad, 
1 tømming pr. mnd.

140 liter 240,- 60,- 28,- 1.296,-
240 liter 360,- 90,- 48,- 2.016,-
360 liter 480,- 120,- 72,- 2.784,-
660 liter 720,- 180,- 132,- 4.464,-
1.000 liter 960,- 240,- 200,- 6.240,-
2,5 m3 1.800,- 420,- 500,- 12.840,-
4, 0 m3 2.400,- 480,- 800,- 17.760,-
6,0 m3 3.000,- 600,- 1.200,- 24.600,-
8,0 m3 3.600,- 720,- 1.600,- 31.440,-

 

Størrelse Leie
pr. år, kr
Pris
pr.tømming, kr
Papp / 
papir / plast
Årskostnad, 
1 tømming pr. mnd.
140 liter 240,- 60,- 14,- 1.128,-
240 liter 360,- 90,- 36,- 1.872,-
360 liter 480,- 120,- 48,- 2.496,-
660 liter 720,- 180,- 66,- 3.672,-
1.000 liter 960,- 240,- 100,- 5.040,-
2,5 m3 1.800,- 420,- 250,- 9.840,-
4, 0 m3 2.400,- 480,- 400,- 12.960,-
6,0 m3 3.000,- 600,- 600,- 17.400,-
8,0 m3 3.600,- 720,- 800,- 21.840,-

Alle priser er eks. mva.
Prisene gjelder fra kommunestyrets vedtak.

Some description
Vegsletta Miljøstasjon

 

Vegsletta Miljøstasjon
Åpningstider:
Man-fre kl. 09-15
Tors kl. 09-17
Umbraco CMS fra MarkedsPartner